Profil skierowany jest dla uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i chemii, którzy wiążą swoja przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych , inżynieryjnych i medycznych.

W ramach tego profilu uczniowie będą mieli okazję poznać nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej- prowadząc eksperymenty chemiczne i biologiczne.

Do dyspozycji uczniów oddajemy dobrze wyposażoną pracownie: biologiczną, chemiczna oraz zapewniamy doskonale wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Przedmioty dodatkowe: laboratorium chemiczne, laboratorium biologiczne

 

Młodzież tego kierunku będzie przygotowana do kształcenia się w następujących kierunkach:

  • biologia
  • chemia biochemiczna
  • biochemia
  • farmacja
  • technologia chemiczna
  • technologi żywności i żywienia człowieka