Zdobywanie kompetencji i umiejętności uczniów odbywa się w naszym liceum także za pośrednictwem zajęć dodatkowych realizowanych w ramach wsparcia ze Środków Unijnych. Poniżej przedstawiamy listę projektów wraz z dokumentacją. 

Symulator Szkolnego Inkubatora Przedsiębiorczości

Harmonogram - Inkubator marzec 2017

Harmonogram - Szkolenia dla nauczycieli

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

Regulamin

Harmonogram - grupa I - R. Łukasik

Harmonogram - grupa II - R. Łukasik

Harmonogram - grupa III - M. Woliński

Harmonogram - grupa IV - M. Woliński

Warsztaty językowe

Regulamin

Harmonogram - grupa I - E. Chamska

Harmonogram - grupa II - E. Chamska

Harmonogram - grupa III - A. Suszek

Harmonogram - grupa IV - E. Mazur

Harmonogram - Joshua Urbanski

Harmonogram - Kuzi Nhakaniso

Warsztaty teatralne

Regulamin

Harmonogram

Dokumenty do pobrania

Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach proejktu

Informacja o uczestniku projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Pobierz Plakat Projektu