REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2017/2018
I A KLASA
HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Przygotowanie do studiów prawniczych, dziennikarskich, filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, administracyjnych.
Przedmioty rozszerzone
Historia
Język polski 
Język angielski

Przedmioty dodatkowe
Podstawy prawa- zajęcia z prawnikiem 

I B KLASA
HUMANISTYCZNO – TEATRALNA

Przygotowanie do studiów aktorskich, reżyserskich, pedagogicznych, filologicznych .

Przedmioty rozszerzone
Wiedza o społeczeństwie
Język polski
Język angielski

Przedmioty dodatkowe
Warsztaty teatralne- zajęcia z aktorem 


I C KLASA
PRZYRODNICZO – MEDYCZNA

Przygotowanie do studiów medycznych, farmacji, dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego, studiów uniwersyteckich w zakresie nauk przyrodniczych.

Profil objęty patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Przedmioty rozszerzone
Biologia
Chemia
Język angielski

Przedmioty dodatkowe
Ratownictwo medyczne
Przedmioty okołomedyczne
Elementy łaciny

ID KLASA
NOWE MEDIA

Profil objęty patronem Wydziału Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Przedmioty rozszerzone
Język polski
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski 

Przedmioty dodatkowe
Nowe media- zajęcia z wykładowcami akademickimi 

Drugi język obcy
Język hiszpański


DRUGI JĘZYK OBCY DO WYBORU
Język francuski
Język niemiecki
Język włoski
 


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Szkoła oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych, dostosowanych do potrzeb uczniów oraz fakultatywnych, przygotowujących do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych 
i dodatkowych.
 
PRACA WYCHOWAWCZA
Zapewniamy dobrą, rodzinną atmosferę w szkole, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, dobrą współprace z rodzicami.
W naszym  Liceum organizowane są liczne imprezy szkolne i wycieczki. Uczniowie mają również możliwość pracy w samorządzie szkolnym.